Általános Unix-szerű kérdések

Egyszerű kérdések

Hogyan futtatsz egy parancsot a háttérben indítva? Hogyan hozod előtérbe?

 • A parancssorban a parancs végére illesztett & jellel indítom a háttérben.
 • fg parancs kiadásával hozom előtérbe.

Hogyan állítod le a háttérben indított processzed?

 • fg paranccsal előtérbe hozom, majd <ctrl+c>-vel leállítom.
 • kill %<jobid száma> paranccsal SIGTERM signalt küldve leállítom.

Hogyan lépsz ki vi-ból?

 • Mentés nélkül:
 1. :q
 2. :q!
 3. ZZ
 • Mentéssel:
 1. :x

Hogyan kéred le / nézed meg a shellben korábban kiadott parancsokat?

A history (shell builtin) parancs segítségével.

Hogyan másolsz biztonságos módon át egy filet egy gépről egy másik gépre?

 • scp parancs használatával
 • sftp parancs használatával
 • rsync parancs használatával SSH-n keresztül.

Hogyan találod meg a legtöbb memóriát foglaló processzt?

A top parancs segítségével, azon belül lesortolom memóriafoglaltság szerint.

Hogyan deríted ki, hogy hány CPU, mag, illetve szál van a gépen, amire be vagy jelentkezve?

 • lscpu kimenetének elemzésével (CPU(s), Thread(s) per core, Core(s) per socket sorok, de ezt nem kell tudni fejből).
 • A /proc/cpuinfo pszeudofile tartalmának elemzésével (physical id, core id, processzor sorszám sorok, de ezt nem kell tudni fejből).

Milyen az egy felhasználós (single user) UN*X rendszer? Mikor kerülhet sor a használatára?

Mi az a bash?

Mit jelent, mit csinál az rm -r * parancs? Milyen körülmények között nem végzi el a feladatát teljesen?

 • Törli az aktuális könyvtárban található fileokat/könyvtárakat.
 • Nem törli a rejtett fileokat, illetve nagyon sok, az aktuális könyvtárban létező file/könyvtár esetén E2BIG hibával nem fut le.

Mik azok a hardlinkek és mitől különböznek a softlinkektől?

Mit célt szolgálnak a chmod, chown, illetve chgrp parancsok?

Van a gépeden valahol egy fw-rendszerterv karaktersorozatot tartalmazó nevű file. Milyen módon tudod megtalálni, hogy hol van?

 • locate (ha van és futott a <s|m>locate indexelője)
 • find

Hogyan találsz meg egy adott karaktersorozatot tartalmazó sort egy adott fileban?

 • grep "karaktersorozat" filenév

Hogyan számolod meg egy adott karaktersorozatot tartalmazó sorokat egy adott fileban?

 • grep -c "karaktersorozat" filenév

Mik azok a környezeti változók és milyen formátumban kell őket definiálni?

Milyen módon tudod ellenőrizni, hogy egy adott TCP port nyitva van-e egy távoli gépen (mindennemű tűzfal kikapcsolt állapotában)?

Mi célt szolgál a nohup parancs és mikor, milyen módon kell meghívni?

Milyen módon jeleníted meg periodikus módon (pl. 2 másodpercenként) egy folyamat kimenetét?

 • A watch <parancs> parancs használatával.

Egy adott, fwlog.txt nevű syslog fileban anonimizálás céljából hogyan cseréled ki a fwpri1 hostnév karakterláncot firewall karakterláncra?

Ezt rendesen el lehet bonyolítani, de a legvalószínűbb egyszerű válasz ez lesz: sed s/fwpri1/firewall/g -i fwlog.txt Esetleg /g nélkül, ha a válaszadó figyelmet fordít arra, hogy klasszikus syslog formátumok esetében a hostnév mező a sorok első részében szerepel.

Egy gép adott kötetének szabad területe elfogyott. Milyen módon deríted ki, hogy mi foglalta el a helyet, ha korábbról nem volt helyismereted az adott gépen?

 • du -sh * és hasonló iterációk fognak következni.
 • Vagy rögtön ncdu lesz a válasz.

Hogyan deríted ki, hogy mennyi ideje van egy adott gép bekapcsolva?

 • uptime parancs használatával.
 • /proc/uptime pszeudofile kimenete.

Adott egy ismert IP-című gép a hálózatodon. Milyen módon deríted ki a hostnevét (minden körülmény ideális)?

 • DNS alapon, dig, host, nslookup parancsok jönnek szóba.

Mi a különbség az abszolút és relatív út között?

Hogyan zajlik egy HTTP proxy-val biztosított kérés kiszolgálása?

Lehetséges-e HTTPS forgalom kiszolgálása egy HTTP proxy-val?

Lehetséges-e FTP forgalom kiszolgálása egy HTTP proxy-val?

Mire szolgál egy HTTP válaszüzenet fejlécében található “Location” nevű header?

Mi a különbség a MUA és az MTA között?

Mit jelent az UAC?

Mi az az Active Directory?

Milyen feladatai vannak egy tartományvezérlőnek?

Közepes kérdések

Mit jelent a PGP? Miben másabb ez a GPG-től?

Mi a különbség a SCSI, iSCSI és Serial-attached-SCSI között?

Mit jelent a snapshot intézménye egy volume manager esetében?

Mit jelent a tükrözött kötet?

Mit jelent az extended unix ACL és mikor van jelentősége?

Mit jelent az FDE?

Hogyan deríted ki, hogy egy adott, már futó processz milyen file-okat tart nyitva?

 • lsof -c ha processznév, lsof -p ha PID alapján keresem.
 • A /proc/PID/fd könyvtár tartalma alapján.

Hogyan deríted ki, hogy milyen távoli gépek csatlakoznak a gépeden nyitott, pl. 3128/TCP portra?

 • netstat -ntp | grep 3128

Mik azok a FIFO típusú fileok és mire használatosak?

Milyen típusú fileokat támogat a Linux, illetve általános célú filerendszerei?

 • közönséges file-ok
 • (unix domain) socketek
 • szimbolikus linkek
 • karakter típusú eszközfileok
 • blokk típusú eszközfileok
 • FIFO-k
 • könyvtárak (igen, ezek is fileok)

Mi az a zombie processz? Hogyan derítheted ki a létezését?

 • A zombie processz olyan néhai, már nem futó processz, amelynek a szülője processze még nem gondoskodott a kernel által a szülő számára biztosított, a zombie processzhez tartozó átmeneti memóriaterület elkéréséről, felszabadításáról.
 • A ps parancs használatával, annak kimenetében a zombie státuszú processzeket legyűjtve (Z) derítem ki a létezését.

Meddig “él” a zombie processz? Hogyan tudod leállítani?

 • Addig él, amíg a szülője, vagy szülő processz nélküli esetben az init el nem “takarítja”.
 • Sehogy.

Hogyan deríted ki, hogy mennyi hely van még az aktuális meghajtón?

A df -<közel tetszőleges kapcsolók> . paranccsal, például df -h . vagy df -k ..

Ha több processzt indítottál a háttérben egy shell-ből, milyen módon hozod előtérbe egy korábban indított processzed?

 • (opcionális): jobs paranccsal lekérem a háttérbe küldött/háttérben indított processzek listáját, melyben a parancs mellett a job id-t is láthatom.
 • az fg %<jobid száma> paranccsak hozom előtérbe a kiválasztott processzt.

Hogyan állapítod meg, hogy a rendszer, amelyiken dolgoznod kell, 32 vagy 64 bites-e?

 • uname -m vagy uname -a parancsok kimenete alapján.
 • /proc/cpuinfo fileból (ha van) szerzett adatok alapján.
 • lscpu (ha van) Architecture sora alapján
 • getconf LONG_BIT paranccsal (ha van) ellenőrizhetjük a long típusú integer méretét bitben.
 • file paranccsal az /sbin/init file elemzése alapján kapott adatokból.

Milyen módon tudod egy környezeti változót a subshell számára is elérhetővé tenni?

 • export VÁLTOZÓNÉV ha már definiálva van.
 • export VÁLTOZÓNÉV=ÉRTÉK ha még nincs definiálva.

Milyen módon tudod ellenőrizni, hogy egy adott UDP port nyitva van-e egy távoli gépen (mindennemű tűzfal kikapcsolt állapotában)?

Mit jelent és mikor használatos a “gather_facts: false” beállítás?

Kialakítható-e egy RAID6-os szintű tömb pusztán Linux kernel alapú szoftveres megoldás használatával?

Mi az adatéletút-menedzsment és miért van rá szükség?

VMware használata estén fizikai node-ok közötti VM-migráció tud-e SAN-hálózat használatával működni?

Lehetséges-e egy SAN-t támogató tárolóról közvetlenül magnóra történő mentés készítése?

Származhat-e az RDN a DN értékéből?

Extrém kérdések

Mi a különbség a ps -ef, ps aux és ps -aux parancsok kimenetei között?

Milyen módon tudod ellenőrizni, hogy egy adott protokoll elérhető-e egy távoli gépen (mindennemű tűzfal kikapcsolt állapotában)?

Mi a tiszavirág (ephermeral) portok intézménye?

PKI és TLS kérdések

Egyszerű kérdések

Milyen paranccsal írathatjuk ki egy rendelkezésre álló, base64-kódolt tanúsítvány attribútumait shell-ből indítva?

 • openssl x509 -text -in tanusitvanyneve

Lezárul-e egy TLS-alapú kapcsolat, amennyiben a kapcsolatot hitelesítő tanúsítvány(ok egyike) lejárt?

 • Nem, még rekeying esetében sem.

Jelenleg hányas verziónál tart a TLS-szabvány?

 • Élesben 1.2, az 1.3 tervezés alatt van.

Mi a különbség az RSA és AES között?

Mi a különbség az RSA és ECDSA között?

Lehetséges-e ugyanazon az IP-címen HTTP és HTTPS kapcsolat egyszerre történő kiszolgálása?

Mi az a CSR?

Mi a különbség az SSL és a TLS között?

Mi a különbség a szimmetrikus és aszimmetrikus titkosítások között? Melyik a gyorsabb?

A 3DES kriptográfiai primitív nevében mit jelent a 3-as szám?

Az AES, 3DES, RSA és RC4 felsorolásból melyik a kakukktojás és miért?

Alkalmazható-e tömörítés egy TLS-session keretében titkosított csatornán belül? És azon kívül?

Mi az a smartcard?

 • Sok a különbség és a szimmetrikus gyorsabb.

Mi az a blokklánc? Mondj rá gyakorlati példát!

Közepes kérdések

Milyen módokon lehetséges a HTTPS forgalom adott hostnévre való szűrése?

Felépíthető-e egy FTP-kapcsolat STARTTLS használatával?

Elképzelhető-e egy olyan TLS-kapcsolat, amelyben egyik fél sem hitelesíti, vagy mutat be tanúsítványt?

 • Nem. Vagy a fogadó oldalnak vagy mindkét oldalnak hitelesítenie kell magát.

Mi a különbség a PKCS11 és PKCS12 között?

Miért lehetetlen PKCS11-ről PKCS12-re konvertálni/upgradelni?

Egy tanúsítvány CSR alapján történő kiállításához milyen adatok átemelése kötelező?

Milyen parancs használatával változtatható meg egy PEM formátumú asszimmetrikus privátkulcs titkosításához használt szimmetrikus kulcsa?

Tud-e egy TLS-t támogató kliens egy csak SSL-t támogató szerverhez kapcsolódni?

 • Igen.

Milyen jelszó ujjlenyomatképzési algoritmusokat támogat egy modern Linux disztribúció?

Alapértelmezett esetben fizikailag hol tárolódnak egy Linux disztribúción a felhasználói jelszavak?

Milyen parancs használatával kapcsolódnál telnet szerűen egy TLS-alapú szolgáltatási ponthoz annak érdekében, hogy ez a TLS kapcsolat fel is épüljön?

Lehetséges-e TLS-alapú tanúsítványokkal SSH szolgáltatási ponthoz viszontazonosítva kapcsolódni?

Mutasd be a Basic Authentication HTTP header jelentését, működését.

Mit jelent a “Cipher Suite” és mikor van jelentősége?

 • Igen.

Mi a különbség a HPKP és a HSTS között? Alkalmazhatók-e ugyanazon kapcsolaton belül egyidőben?

Nehéz kérdések

Hitelesnek tekinthető-e egy lejárt hitelesítésszolgáltatói tanúsítvány által kiállított időpecséttel ellátott dokumentum?

 • Igen.

Hitelesnek tekinthető-e egy visszavont hitelesítésszolgáltatói tanúsítvány által kiállított időpecséttel ellátott dokumentum?

 • Az a körülményektől függ. A visszavonási lista tartalmazza a hitelesítésszolgáltatói tanúsítvány visszavonásának okát, de döntésünk minden esetben szubjektív. Érdemes egyeztetni a hitelesítésszolgáltatói tanúsítvány birtokosával a történtekről.

Létezhet-e szimmetrikus titkosítás nélküli PKCS12 konténer? Ha igen, milyen körülmények között?

 • Nem létezhet.

Milyen viszontazonosítási eljárások mellett lehetséges-e Let’s Encrypt-tel a wildcard típusú tanúsítvány kiállíttatása?

Mi az a HSM és mikor használatos?

Extrém kérdések

Mik azok az attribútumtanúsítványok és mikor lehet rájuk szükség?

Hálózattal kapcsolatos kérdések

Egyszerű kérdések

Mutasd be egy TCP kapcsolat felépülésének egyes fázisait!

Mutasd be egy TCP kapcsolat lebontásának egyes fázisait!

Mit jelentenek a martian source típusú hibaüzenetek?

Kideríthető-e egy távoli gépről, hogy egy adott UDP portján van-e listenelő socket (minden körülmény ideális)? Ha nem miért nem?

Lehetséges-e smartcard-on elhelyezett tanúsítvány segítségével történő hitelesítés egy VPN-kapcsolat felépítése során?

 • Kideríthető, nem listenelő socket esetén ICMP port unreachable üzenet jön válaszul.

Mi a különbség a switch és a router között?

Mi a különbség az OSI 2-es és 3-as rétege között?

Mit jelent a “Broadcast domain”?

Hogyan működik az STP protokoll?

Mi történik ha egy switch FDB táblája betelik?

Mit jelent és mikor állhat elő a Broadcast Storm?

Lehetséges-e TCP alapon traceroute-ot végezni?

Sorold fel az RFC1918 által definiált privát hálózati tartományokat!

Mit jelent az aszimmetrikus routing?

Miben előnyösebb a CHAP használata a PAP-nál?

Mi a különbség a PTP és PMP típusú hálózati viszonylatok között?

Mi a különbség a CIFS és az NFS protokollok között?

Mi az az IP-cím?

Mi az a MAC-cím?

Mi a különbség a multicast és a broadcast között?

Mi a különbség az unicast és az anycast között?

Mit jelent a DMZ?

Hány rézvezetőnek van hely egy RJ45 típusú csatlakozóban?

Mit jelent a csavart érpár?

Mi a különbség a TCP és az UDP között?

Mi a különbség a SAN és a NAS között?

Közepes kérdések

Lehet-e egy SMTP-válaszüzenet több soros?

Mi közös van a H323 illetve SIP protokollokban?

Mi az a LUN?

Mi az a VTL?

Mi az a VTP?

Lehet-e egy SAN fabricot “VLAN” szerűen particionálni?

Mi a különbség a single mode és multi mode között?

Mi az az ACL?

Egy hálózati eszközön a “9600 8n1” felirat van feltüntetve. Mit jelent ez?

Mi az az ARP proxy és mikor használatos?

Mi az OSPF?

Az ARP protokoll melyik OSI rétegben működik?

IPsec kapcsolatod felépítésekor NO\_PROPOSAL\_CHOSEN típusú hibaüzenetet kapsz vissza a túloldaltól. Mi a hiba és hogyan lehet megoldani?

Mik azon a SYN cookiek és mikor van rájuk szükség?

Mi az a PMTUD?

Mi a különbség az IPSec és a MACSec között?

Általad üzemeltetett Linux netfilter alapú tűzfal naplóiban magas számosságban látsz RST flaggel ellátott és eldobott TCP csomagokat. Mi ennek az oka? Mit lehet tenni ellene?

Kideríthető-e egy távoli gépről, hogy egy adott IP protokollon hajlandó-e kommunikálni (minden körülmény ideális)? Ha nem miért nem?

 • Igen, ha nincs felbindolva az adott protokollra semmi sem (pl IPSec terminálására a kernel maga az ESP protokollon) akkor ICMP protocol unreachable üzenet jön válaszul.

Mit jelent a csillapítás és hogyan szabályozható?

Mit jelent az Autonomous System?

Mi a különbség a latency és a jitter között?

Hány darab használható IP-cím van egy /27-es IPv4 alhálózatban klasszikus ethernet alapú hálózat esetén?

Mi a különbség a “baud rate” és a “bit rate” között? Ezek értéke milyen körülmények között egyezhet meg ugyanazon viszonylatban?

Mi az a MIB?

Mi a különbség az IPS és az IDS között?

Mekkora a PPPoE linkeken használatos effektív MTU-érték, amennyiben az RFC4638 MTU növelő megoldás nem támogatott?

Mi a különbség a dualstack és dualstack-lite között?

WiFi hálózatok esetében mint jelent a “beacon interval”?

Milyen portot használ a ping általános esetben?

PoE képes VoIP telefon üzemeltethető-e egy PoE-t nem támogató switch-ről?

Mi a különbség a stateful és stateless IPv6-cím autokonfigurációja között?

Mi a különbség a tcpdump és wireshark programok között?

Milyen üzemmódot jelent, ha egy Cisco router promptja Router#?

Miért előnyösebb egy switch-elt hálózat a bridge-lt hez képest?

Nehéz kérdések

Ethernet flow control használatának mi az előnye?

VLAN-taggelt VoIP telefonóia használata esetén az ezeket kiszolgáló switchportok access vagy trunk típusúak?

Mutasd be a SYN cookiek alkalmazásával felépülő TCP kapcsolat egyes fázisait!

Milyen esetekben nem tud a PMTUD működni?

Kiépíthető-e egy MACSec kapcsolat tanúsítványok helyett csak PSK alapú viszontazonosítás használatával?

Mit jelentenek a martian destination típusú hibaüzenetek?

Mi történik ha egyik kommunikáló fél a TCP window méretét 0-ra húzza le?

Mi az az OTDR? Mire használatos?

Kialakítható-e egy null-modem kábel kettő darab cisco konzol kábel RJ45-toldóval történő illesztésével?

Mi az a BPDU és mikor érdemes szűrni?

Mi az a BGP?

Mi az az IPVS?

Milyen módon kell egy ASA-eszközt menteni annak érdekében, hogy a konfigurációs beállításokban szereplő jelszavak is elmentésre kerüljenek?

Lehetséges-e egy ASA-eszköz estében egyazon lábon érkező, routing beállítások miatt ugyanazon kimenő forgalom szűrése?

Extrém kérdések

Az IPVS RD üzemmódban melyik OSI rétegen dolgozik?

Mit jelent a Bandwidth Delay Product?

 • BDP = sávszélesség * rtt. Éppen a hálózatban mozgásban lévő adatok mennyisége.

DNS-sel kapcsolatos kérdések

Egyszerű kérdések

Mi a különbség az A és AAAA típusú rekordok között?

Lehet-e A típusú rekordot PTR típusú rekorddá alakítani?

NS rekord értékeként beállítható-e IP-cím?

MX rekord értékeként beállítható-e IP-cím?

Mi a különbség a DNSSEC és az IPSec között?

Közepes kérdések

Mi az a glue (ragadvány) típusú rekord és milyen esetekben van rá szükség?

Az SPF előírásokat milyen típusú rekord(okban) tároljuk?

Lehetséges-e egy /24-nél kisebb tartomány reverse zónájának delegálása?

Nehéz kérdések

Mi az a CAA típusú rekord?